Merkenbouwers

Merkenbouwers

Oorsprong Oorsprong van Meat Concepts

rund

Natuurvlees

Op verzoek van diverse partijen uit de vleesketen zijn wij in 2011 gestart met het ontwikkelen van een onderscheidend vleesconcept waarbij het vlees afkomstig is van runderen die voor het beheer van onze natuur worden gebruikt.

Voor het ontwikkelen van dit concept hebben wij de samenwerking gezocht met bedrijven en personen actief in de natuur, de overheid, de rundveehouders, verwerkers van het vlees en marktpartijen die het vlees verkopen aan de consument.

Dit heeft erin geresulteerd dat wij in 2014 het merk Natuurvlees-Nederland® hebben geïntroduceerd. Inmiddels wordt dit merk bij alle EMTÉ supermarkten verkocht.

winkel
voeren

Regisseur van de vleesketen Onze invulling

Producenten

Meat Concepts brengt alle partijen bij elkaar die nodig zijn voor het ontwikkelen en in stand houden van onderscheidende (duurzame) vleesconcepten.

Voor producenten, (veredelaar, veehouders, voerbedrijf, servicebedrijven, slachterijen, verwerkers en verpakkers) betekent dit, dat wij vanaf de genetica tot en met het verwerkte vlees in een consumentenverpakking alle kennis en partijen bij elkaar brengen die nodig zijn voor het concept wat de marktpartij wil gaan verkopen.

Marktpartijen

Meat Concepts is het aanspreekpunt voor marktpartijen (supermarkten, speciaalzaken, foodservice en horecabedrijven) die onderscheidende duurzame vleesconcepten verkopen.

Voor deze marktpartijen is Meat Concepts de partner die de onderscheidende waarden van het concept vormgeeft, verpakking, communicatie, presentatie en categorie management mee kan helpen invullen. Zorgt voor een optimale vierkantsverwaarding en afstemming met alle partijen uit het productiedeel van de keten.

Controle en borging

Om te kunnen voldoen aan de hierboven omschreven activiteiten beschikt Meat Concepts over kennis en ervaring van het certificeren van de meest voorkomende keurmerken en hebben wij een eigen systeem ontwikkeld voor het borgen en certificeren van de onze merken en concepten.

Ontwikkeling & Toekomst Het heden en wat er gaat komen

Ontwikkeling

De kennis die wij opgedaan hebben met het ontwikkelen van ons eerste merk kunnen wij inzetten om ook andere vleesmerken te ontwikkelen. De vraag naar onderscheidende vleesconcepten is groot maar het is niet makkelijk om hier een invulling aan te geven.

Meat Concepts wil met de opgedane ervaringen, zijn netwerk van specialisten op alle gebieden nodig voor het bouwen en onderhouden van een merk meer vleesmerken ontwikkelen.

Toekomst

Inmiddels zijn wij door enkele supermarkt organisaties gevraagd om concepten te ontwikkelen. Hebben verschillende provincies aan ons gevraagd mee te denken in nieuwe verdienmodellen voor het onderhoud van natuurgebieden en worden wij door diverse partijen uit de vleesketen (rund en varken) gevraagd om hun te adviseren bij de ontwikkeling van hun bedrijf zodat ook zij in staat zijn om de meerwaarde die gecreëerd wordt te verzilveren.